Det bästa konferensämnet

Något som inte är främmande för de flesta företag är att hålla olika sorters konferenser, men ett återkommande problem är att konferenserna som hålls ofta saknar mervärde för deltagarna annat än att man slipper en dag eller några timmar på kontoret – därför är det superviktigt att ha ett konferensämne som berör alla. Men vilket är det bästa konferensämnet?

glada-manniskor-gruppAtt hålla en lyckad konferens är ett mål som de flesta företag har när de väl bjuder in sina anställda till den här typen av möten och workshops. Men ett återkommande problem för många är att konferensen mer blir en tidstjuv eller något som bara är en paus i det vardagliga kontorsjobbet. Just därför är det otroligt viktigt att hitta ett konferensämne som berör alla medarbetare och skapar mervärde – annars är konferensen förmodligen bara ett enda stort slöseri med tid. Så vad är egentligen det bästa konferensämnet? Svaret varierar självklart från arbetsplats till arbetsplats men gemensamt för alla konferenser bör vara att konferensens mål ska vara att öka arbetsglädje och välmående hos de anställda.

”Jobbet har störst effekt på vår totala lycka, och ökat välbefinnande kan minska ohälsan och stärka konkurrenskraften” läs mer hos Göteborgs Posten.

Vad citatet ovan egentligen säger är att glada arbetare ger bättre lönsamhet för företaget. Därför bör alltså det allra bästa konferensämnet vara att skapa arbetsglädje hos medarbetarna, om inget annat för att öka företagets egen vinst. Och ser man till olika studier i ämnet kan tydligt utrönas att nöjda medarbetare också blir mer innovativa och skapar på så vis hög kundnytta – vilket uppnås genom att låta medarbetarna få utvecklas. De viktigaste komponenterna som man funnit för just välbefinnande handlar nämligen om att få möjligheter för lärande, möjlighet att nyttja sin kompetens på ett nytt sätt och att få utlopp för sin kreativitet – något man kan tillgodose när man håller en välplanerad och uppstyrd konferens med arbetsglädje som mål och ämne.