Bra städning ger utdelning

Arbetsmiljön har stor betydelse för våra prestationer på arbetsplatsen. Den arbetsgivare som vill ligga steget före sina konkurrenter bör därför se till att välja en bra städfirma. Men arbetsmiljö handlar naturligtvis om mycket mer än bara städning.

Städning av kontorHur ofta städas det på arbetsplatsen? Hur ser toaletterna ut? Hur är ljudnivån? Det är tre exempel på frågor som har med arbetsmiljö att göra, och som också påverkar hur de anställda presterar. I förlängningen är det den här typen av frågor som, åtminstone delvis, avgör hur bra det går för företaget.

Saker som spelar in för resultatet är alltså hur välstädat det är, och hur väl lokalerna fungerar. Detta kallas med ett finare ord för facility management. Kundia är ett företag som arbetar med just detta, och som erbjuder bland annat lokalvård, mattvätt och fönstertvätt.

Städning är en viktig arbetsmiljöfråga. I Karlskoga kommun driver folkhälsonämnden att det ska finnas minimiregler för hur ofta en lokal som används i den kommunala verksamheten ska städas. När förvaltningen ska spara pengar är städningen den första utgiftspost som en nämnd skär ned på, säger folkhälsonämndens ordförande till NWT.se.

Fördelar med bra städning

Ett välstädat kontor har flera fördelar. För det första kommer de anställda att ha färre sjukdagar, eftersom bakterier och skadliga ämnen inte har samma möjlighet att sprida sig och orsaka sjukdomar.

För det andra är det lättare att trivas på ett välstädat kontor, och arbetsmoralen ökar därför. Dessutom ger ett välstädat kontor kunderna ett bättre intryck av företaget, och minskar därigenom risken att de ska välja en konkurrent istället.

Arbetsmiljö kan handla om många saker, och det handlar också om hur de anställda behandlar gemensamma utrymmen. Inte minst är det viktigt att toaletterna är fräscha, så att de anställda vill använda dem. Det är lätt att tänka sig vilka konsekvenserna annars kan bli. Nätverket Elqvinnorna, som består av kvinnliga elektriker, driver en kampanj för just detta, eftersom många kvinnliga elektriker helt enkelt avstår från att gå på toaletten på arbetet. Om detta skriver tidningen Arbetarskydd.

Andra arbetsmiljöfaktorer

Buller kan uppstå även på kontor. Till skillnad från på industrier och verkstäder är det få som använder hörselskydd på ett kontor, även om det kanske skulle behövas i vissa öppna kontorslandskap. Det går dock att dämpa bullret på många sätt, bl.a. med hjälp av mjuka skärmar som fångar upp ljudet. Bullret är också mindre i små kontorsrum än i stora, så om det finns möjlighet bör man sträva efter att samla arbetsgrupper i ett rum, där de kan prata i normal samtalston, snarare än att de måste ropa till varandra över ett längre avstånd. Även bullerarbete ger snabbt resultat, bl.a. i form av minskad sjukfrånvaro och ökad aktivitet.

I Sverige anses arbetsmiljö vara en så viktig fråga att det finns ett statligt verk med ansvar för detta. På Arbetsmiljöverkets sajt hittar man bl.a. en guide till hur man på en arbetsplats kan komma igång med arbetsmiljöarbetet.