Hem

Olika sätt att hålla tal

Att gå på olika seminarier är ett av många bra sätt att lära sig mer om ett visst ämne. Seminarier hålls i de flesta former och kring de flesta ämnen. Det kan vara företag som bjuder in till frukostseminarier, heldagsseminarier eller seminarier som pågår i ett par timmar. Många undrar dock vad som är skillnaden mellan ett seminarium och en konferens eller en föreläsning.

stolar till föreläsningSeminarium eller föreläsning?

Under en föreläsning är det oftast en person som står framme på ett podium eller en scen och håller ett anförande, av olika längd. Han eller hon pratar på, berättar om sin verksamhet eller sina erfarenheter och sedan är det slut. Givetvis intressant det också, men är föreläsaren inte väldigt duktig på att hålla låda kan det dock hända att tankarna hos åhörarna börjar vandra åt andra håll.

Här har vi seminarierna som en motsats. Ett seminarium kännetecknas generellt av ett aktivt deltagande från åhörarnas sida. Om vi exempelvis tänker oss att ett företag bjuder in till ett seminarium om miljö kan det innebära att seminariets deltagare, efter en introduktion, får sätta sig i mindre grupper och samtala kring ämnet, komma med tankar kring problemet, eventuella lösningar och så vidare. Sedan kan gruppen få redovisa vad man kommit fram till inför resten av deltagarna. Ett seminarium behöver dock inte innebära ett deltagande från de som kommit för att lyssna. Det kan också innebära att företaget bjudit in några gäster som får samtala på scen. Kort sagt kan man säga att ett seminarium är lite mer ”levande” än en föreläsning.

Bjud in till frukostseminarium!

En god (i dubbel bemärkelse) idé för att locka folk till ett seminarium är att lägga det på morgonen, och i samband med det bjuda på frukost. Det är något både gästerna och initiativtagarna tjänar på – det kommer folk, företaget får sin reklam, samtidigt som deltagarna får i sig en god frukost samtidigt som de lyssnar till ett intressant seminarium!